Poradnik Klienta
Homepage / PORADNIK KLIENTA
 
Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

W Polsce niemal z miesiąca na miesiąc wzrasta popularność instalacji fotowoltaicznych. O ile jednak każdy z nas orientuje się, do czego instalacja taka służy, to już znacznie mniej osób jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, z czego taka instalacja się składa.

Bodaj najważniejszym, ale nie jedynym, elementem całego układu są panele fotowoltaiczne. To w nich energia pochodząca wprost ze słońca przekształcana jest w prąd elektryczny. Możemy je podzielić na panele monokrystaliczne – wytworzone z jednego kryształu krzemu – oraz polikrystaliczne – stworzone z wielu takich kryształów.

Panele fotowoltaiczne potrzebują podpory. Stanowią ją specjalistyczne systemy mocujące, które są dostosowane do powierzchni, na której instalowane będą panele. Dlatego innego systemu wymagać będzie zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu pokrytym dachówką ceramiczną, innego zaś posadowienie ich na gruncie. Niemniej każdy z systemów spełnia istotne zadanie: pozwala na szybki montaż paneli i ich bezpieczną pracę przez wiele lat.

Kolejnym ważnym elementem instalacji fotowoltaicznej jest falownik, inaczej inwerter. Stanowi on serce całej instalacji, gdyż przekształca prąd stały, który wytwarzany jest w panelach fotowoltaicznych, w prąd zmienny, którym można zasilać wszelkie urządzenia. Od jego działania zależy też sprawność funkcjonowania całego systemu. Nowoczesne inwertery można podłączyć do Internetu i przez aplikację śledzić na bieżąco działanie instalacji fotowoltaicznej.

Wreszcie instalacja fotowoltaiczna wymaga połączenia wszystkich elementów w postaci okablowania. W instalacjach fotowoltaicznych konieczne jest zastosowanie specjalistycznego okablowania, które będzie odporne na warunki atmosferyczne i różnego rodzaju uszkodzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania.

Jak sfinansować instalację fotowoltaiczną?

Popularność, jaką cieszą się w Polsce instalacje fotowoltaiczne sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się, jak sfinansować taką inwestycję. Oczywiście każdy z pewnością w pierwszym rzędzie myśli o zaangażowaniu środków własnych, jednak są  też alternatywne metody finansowania takiej inwestycji.

Ponieważ wykorzystanie fotowoltaiki to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej, nie brakuje licznych programów dofinansowań tego typu inwestycji, zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i budżetu krajowego czy lokalnych środków powiatów i gmin. Zainteresowani informacji o nich powinni szukać na stronach Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w lokalnych samorządów. Dobry wykonawca instalacji fotowoltaicznej z pewnością także podpowie, na jakie dofinansowanie klient może liczyć, oraz pomoże spełnić wszystkie formalności.

Wreszcie instalację fotowoltaiczną można sfinansować kredytem bądź leasingiem. Udziela ich większość banków, działających na polskim rynku, w tym także niektóre banki spółdzielcze. Firma, zajmująca się dystrybucją i montażem instalacji fotowoltaicznych także powinna być w stanie podpowiedzieć klientowi najbardziej korzystne instrumenty finansowe do sfinansowania fotowoltaiki, dostępne na rynku. Nasi Doradcy przedstawią również takie rozwiązania finansowania instalacji.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna?

Nowoczesne technologie zawsze wzbudzają w nas pewne obawy. Tak było z siecią internetową, tak jest z chmurą danych – trudno się więc dziwić, że podobne obawy wzbudza fotowoltaika. Najczęstszym argumentem przeciwników tego rozwiązania jest to, że warunki nasłonecznienia w Polsce są nieodpowiednie dla tej technologii. Tymczasem w Niemczech, gdzie warunki nasłonecznienia nie różnią się od polskich, rozwiązanie to wdrażane jest na masową skalę. Czyżby Niemcy inwestowali w nieopłacalną technologię? Wątpliwe. Przy rozważaniu opłacalności instalacji fotowoltaicznej trzeba bowiem pamiętać, że generuje prąd zawsze, kiedy tylko docierają do niej promienie słoneczne – nieważne, czy bezpośrednio, czy przez chmury, mgłę albo deszcz. Oczywiście przy niepogodzie poziom prądu, generowanego przez instalację fotowoltaiczną jest mniejszy niż w dni słoneczne. Dlatego zadanie dla inwestora i firmy realizującej instalację polega na tym, aby tak dobrać moc paneli, aby jak najlepiej pokrywały one zapotrzebowanie na energię elektryczną danej nieruchomości. Chodzi o to, aby w słoneczne dni instalacja fotowoltaiczna produkowała takie nadwyżki energii, które pokryją zapotrzebowanie na prąd w mniej pogodnych okresach. To pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd. Do tego trzeba pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna pracuje za darmo. Kosztem jest sama inwestycja, która powinna się zwrócić po 6 – 8 latach. Po tym czasie – przy założeniu, że żywotność paneli to 25 lat – przez 19 – 17 lat można korzystać z energii wytwarzanej przez instalację całkowicie bezkosztowo.

Czy instalacja fotowoltaiczna jest ekologiczna?

Coraz mocniej dociera do nas konieczność podjęcia kroków, aby zadbać o naszą planetę. Jednym z przejawów tego trendu może być także decyzja o inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Rozwiązanie to ma bowiem szereg zalet, szczególnie w stosunku do tradycyjnych źródeł energii, a mianowicie:

  • podczas pracy paneli do atmosfery nie są emitowane żadne gazy, nie tworzy się też żaden hałas;
  • podczas wytwarzania i utylizacji paneli fotowoltaicznych jest emitowany do atmosfery CO2, jednak jego ilość w stosunku do ilości wyprodukowanej przez panel energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami jej pozyskiwania jest bardzo niewielka;
  • do produkcji prądu elektrycznego przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywane jest odnawialne źródło energii – nasze słońce – nie zużywamy więc cennych zasobów naszej planety; To wszystko sprawia że instalacja fotowoltaiczna jest ekologiczna i może produkować zieloną energię.
Od czego zależy koszt instalacji fotowoltaicznej?

Planując inwestycję w instalację fotowoltaiczną trzeba liczyć się z kosztem rozpoczynającym się od kilkunastu tysięcy zł. Trudno jednoznacznie podać dokładny koszt, gdyż zależny jest on od wielu czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy jej planowaniu. Wszystko bowiem zależy np. od mocy, jaką ma mieć dana instalacja. O tym parametrze, który należy skorelować ze zużyciem energii elektrycznej na obszarze danej nieruchomości, decyduje zaś liczba zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Cena panela zaś może się znacznie wahać – podobnie jak i innych komponentów instalacji, jak np. falownik. Wszystko zależy od parametrów technicznych urządzeń, ich trwałości i wydajności. One zaś będą miały wpływ na tempo osiągnięcia zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Do kosztów zaliczyć należy także zakup systemu montażowego i pozostałych niezbędnych akcesoriów, jak okablowanie. Wreszcie w różnych firmach różnie plasować się będzie cena montażu całej instalacji. Co ważne, wybierając ofertę instalacji fotowoltaicznej nie należy sugerować się wyłącznie ceną, ale wziąć także pod uwagę inne jej cechy, jak choćby długość gwarancji, udzielanej na poszczególne komponenty instalacji oraz kto tej gwarancji udziela i jak przeprowadzany jest proces reklamacyjny. Elektrownia fotowoltaiczna to inwestycja na lata – dlatego nie należy przy jej realizacji zbytnio troszczyć się o oszczędności w krótkiej perspektywie, gdyż w perspektywie wieloletniej mogą przynieść straty.

Dobre panele fotowoltaiczne – na co zwrócić uwagę

W wyborze paneli fotowoltaicznych przede wszystkim ważne są ich parametry. Moc w warunkach NOCT (PMAX [W]) – czyli moc szczytowa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, im większa ta wartość w stosunku do mocy szczytowej w warunkach tzw. standardowych (STC) – czyli nazywanej po prostu mocą modułu – tym lepiej. Współczynnik temperaturowy mocy (PMPP [%/K]) – mówi o tym, jak wzrost temperatury ogniwa fotowoltaicznego wpływa na jego wydajność – im bezwzględna wartość tego współczynnika jest mniejsza, tym lepiej (jest on ze znakiem minus) – liderzy osiągają wartość na poziomie -0,26. Dobry moduł powinien mieć tę wartość na poziomie -0,38; -0,36. Gwarancja na liniowy spadek mocy – mówi o tzw. efekcie starzenia – czyli spadku mocy szczytowej w czasie – absolutne minimum to obecnie nie mniej niż 80% mocy szczytowej po 25 latach. Tutaj także mamy znaczne różnice – najlepsze pod tym względem produkty osiągają – zgodnie z deklaracjami producenta – wartość 92-94% mocy wyjściowej. Gwarancja na produkt, czyli na wady ukryte, wykonanie. Ważna jest długość tej gwarancji (standard minimum to obecnie 10 lat). Dostarczane przez AVIA Solar produkty są najwyższej jakości, dlatego oferujemy na nie aż do 25 lat gwarancji. Istotne mogą być też warunki gwarancji – czyli co jest objęte gwarancją i jak jest ona realizowana oraz czy np. gwarancja jest dodatkowo ubezpieczona przez producenta. Najlepsi pod tym względem proponują pokrycie wszelkich kosztów związanych zarówno z samym modułem, jak i transportem i kosztem wymiany. AVIA Solar jest gwarantem w umowach z klientami, dzięki czemu wszelkie formalności z obsługą gwarancji są po naszej stronie, a nie klienta.

Czy panele fotowoltaiczne wymagają chłodzenia?

Panele nagrzewają się od słońca, a także na skutek przepływu przez nie prądu, a wzrost temperatury ogniwa polikrystalicznego o 1 st. C powoduje spadek jego mocy o około 0,5%. Ich moc szczytowa jest mierzona w temperaturze 25 st. C, natomiast w czasie pracy latem zdarza się, że znacznie przekracza 50 st. C. Wtedy panel o mocy nominalnej 250 W zapewnia niespełna 220 W przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2. Należy to brać pod uwagę podczas montażu i zadbać o wentylację paneli – umożliwić swobodny przepływ powietrza wokół nich. Z tego względu najkorzystniejsze jest ustawienie ich w otwartej przestrzeni – koło domu lub na dachu płaskim. Często praktykowane mocowanie ich kilka centymetrów nad połacią dachu skośnego, w płaszczyźnie równoległej do niej, nie powoduje znacznego spadku wydajności (poniżej 5%), ale położenie bezpośrednio na dachu, bez zapewnienia wentylacji od spodu, oznacza już uzysk energii mniejszy o 10%.

Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych

Systemy fotowoltaiczne są obarczone znacznym ryzykiem szkód piorunowych. Gdy instalacja jest szczególnie wyeksponowana, to znaczy gdy wokół niej nie ma innych obiektów, należy ją chronić przed bezpośrednim uderzeniem pioruna za pomocą zwodów wyznaczających strefę ochronną, wewnątrz której znajdują się wszystkie panele. Jeżeli budynek, na którym montuje się panele, ma zewnętrzną instalację odgromową, to trzeba zwrócić uwagę na zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów paneli od urządzenia piorunochronnego. Jeśli w budynku nie ma instalacji zewnętrznej, nie wykonuje się jej wyłącznie dla instalacji fotowoltaicznej, bo mogłoby to spowodować indukowanie przez nią szkodliwych przepięć.

Kto instaluje fotoogniwa – czy potrzebne są specjalne uprawnienia?

W ekipie budującej system fotowoltaiczny powinien być instalator, który ma uprawnienia do 1kV, nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) E lub Certyfikat UDT Instalatora OZE w zakresie fotowoltaiki. Najlepiej, jak jest to doświadczony elektryk. Osoby pracujące na dachu (tam najczęściej montujemy moduły fotowoltaiczne) powinny mieć badania dopuszczające do pracy na wysokościach – dobrze jest też odbyć kurs przygotowujący do prac wysokościowych. Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego rozsądku i przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania pracy. Wszystkie ekipy AVIA Solar, monterzy, instalatorzy, mają wszelkie wymagane uprawnienia i certyfikaty do wykonywania instalacji fotowoltaicznych, a przede wszystkim dysponują wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w branży na rynkach zachodnich.

NAPISZ DO NAS
FORMULARZ KONTAKTOWY

Przekonaj się, ile korzyści i oszczędności może przynieść nasza współpraca. Działamy w całej Polsce – jesteśmy do Twojej dyspozycji gdziekolwiek jesteś.Dokumenty do pobrania
Karty katalogowe
Karta katalogowa - Panele Longi Solar LR4-60HPH-370
Karta katalogowa - Panele Longi Solar LR4-72HIH-440M
Karta katalogowa - Panele Seraphim-370-BMB-HV (czarna ramka)
Karta katalogowa - Panele JINKO JKM440M-6TL4-V 440W
Karta katalogowa - Panele JINKO JKM535M-72HL4-V BF TIGER PRO
Program Polecenia +
Regulamin
Formularz