Polityka prywatności
Homepage / POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, nr 2, 80-280 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS: 000088433 (NIP: 9730421440 REGON: 970619205) email: odo@unimot-eig.pl, tel. 583803138 (dalej UEiG).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane

 • w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, o ile zostały przez Pana/Panią udzielone -podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO);
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UEiG na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości — (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • w celach analitycznych i statystycznych —podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UEiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadnionym interesem UEiG jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UEiG polegającego na marketingu bezpośrednim -podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UEiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu UEiG polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes UEiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
 • dostawcom rozwiązań niezbędnych do prowadzenia statystyk, analiz zachowań;
 • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom z Grupy Kapitałowej Unimot;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • do momentu wycofania zgody. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Zgodę może Pan/Pani wycofać kontaktując się pod adresem podanym w pkt. 1 lub w sposób wskazany w treści zgody;
 • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UEiG.

5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych UEiG prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu UEiG przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych, UEiG prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji przez UEiG dodatkowych świadczeń (w tym działań marketingowych, odpowiedzi na zgłoszenie) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu UEiG.

Informacja o plikach cookies

§1 Określenie właściciela Portalu

1.Właścicielem Portalu unimot-eig.pl jest:
UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. ul. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, nr 2, 80-280 Gdańsk,
NIP: 9730421440, KRS: 0000088433
telefon:58 380 31 38 email:biuro@unimot-eig.pl

 

§2 Polityka wykorzystywania plików cookies

1. Plik cookie jest to niewielki plik zapisywany na urządzeniu użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • poprawnej prezentacji multimediów zamieszczonych na stronach internetowych Portalu, w tym do korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu youtube.com – dostawca youtube.com – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • analizowania ruchu wejściowego oraz wyjściowego – dostawca doubleclick.net – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki sesyjne (session) usuwane po wyłączeniu przeglądarki, zamknięciu strony internetowej;
 • pliki stałe (persistent) przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres podany indywidualnie w każdym pliku.

4. Informacje o uruchomieniu pliku video wraz z adresem IP są przesyłane do serwerów dostawcy usługi. Niektóre z serwerów znajdują się w USA.

5. Jeżeli nie chcesz zezwolić na wykorzystywanie plików cookies możesz np. zablokować ładowanie skryptów na stronie unimot-eig.pl, wyłączyć zapis plików cookies w przeglądarce internetowej (najpopularniejsze przeglądarki:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac;
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
InternetExplorer:  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiess;
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez GoogleLLC można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy

6. Blokada zapisu plików cookies może wpłynąć na poprawne wyświetlanie witryny.