Jak sprzedać nadmiar energii z fotowoltaiki ?
Homepage / Aktualności / Jak sprzedać nadmiar energii z fotowoltaiki ?

Produkcja własnego prądu z fotowoltaiki to spora oszczędność na rachunkach za prąd. Dlatego ważne jest, żeby wyprodukowaną energię elektryczną wykorzystać do maksimum. Sezonowo możemy zaobserwować produkcję nadwyżek prądu, gdy nie jest wykorzystywany na bieżąco. Co zrobić z tym nadmiarem i czy rzeczywiście można go sprzedać? Podpowiadamy!

Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że wyprodukowaną nadwyżkę energii z fotowoltaiki można sprzedawać. Jednak według ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii prosument — czyli osoba fizyczna, która jednocześnie jest producentem (wytwarza energię) i konsumentem (wykorzystuje ją do własnych potrzeb), nie może czerpać korzyści materialnych pochodzących ze sprzedaży nadmiaru energii z fotowoltaiki.

Model prosumencki — system upustów

Nadwyżki wyprodukowanej energii prosument może oddać do operatora, a następnie pobrać energię z sieci z upustem, kiedy ma większe zapotrzebowanie na prąd. Jednak żeby tak się stało musi zainwestować w instalację on-grid, która nawiązuje połączenie z zewnętrzną siecią energetyczną i ma możliwość magazynowania nadmiaru wyprodukowanej energii. Właściciele mikroinstalacji mogą pobrać 70-80 proc. energii oddanej uprzednio do sieci.

Od 28 sierpnia 2019 roku, na podstawie nowelizacji ustawy o OZE, obowiązuje nowa definicja prosumenta energii odnawialnej, do której — obok osób fizycznych — zalicza się podmioty produkujące energię na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorcy również mogą rozliczać wprowadzone do sieci nadwyżki energii z fotowoltaiki w systemie upustów.

Muszą jednak spełnić kilka warunków. Jakich?

  • mają obowiązek zawrzeć tzw. umowę kompleksową jako odbiorca końcowy. Umowa kompleksowa to jedna umowa ze sprzedawcą energii (spółką obrotu) na zakup energii oraz jej dystrybucję,
  • muszą wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji, czyli instalacji o mocy nie większej niż 50 kW,
  • wytwarzanie własnego prądu nie może stanowić przeważającej działalności przedsiębiorcy.

Oprócz systemu upustów dla przedsiębiorców jest  możliwość rozliczania nadwyżek energii 
z fotowoltaiki poprzez sprzedaż energii po średniej cenie na rynku hurtowym. W tym przypadku należy zweryfikować czy obecny sprzedawca energii posiada taką usługę w ofercie np. na rozdzielonej umowie -osobny sprzedawca i operator. 

Obecne przepisy premiują spółki obrotu jako sprzedawców z urzędu zobowiązanych do odkupu nadwyżek energii, regulując to w oparciu tylko i wyłącznie posiadaniem umowy kompleksowej.

W przypadku gospodarstw domowych umowa kompleksowa to w większości przypadków standard. Natomiast jeśli chodzi o firmy, nie jest to już takie oczywiste. Współpraca ze sprzedawcą zobowiązanym dla firm oznacza często powrót do wyższych cen taryfowych. W konsekwencji przedsiębiorca, decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, z jednej strony oszczędza na rachunkach za prąd poprzez własną produkcję, z drugiej zaś pozostała część energii może być rozliczana w wyższej cenie niż na  wynegocjowanych dotąd warunkach.  Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie. Z pomocą przychodzi AVIA Solar.

Model odkupu nadwyżki energii z fotowoltaiki

Sprzedawca energii, który nie jest sprzedawcą zobowiązanym, nie musi i często nie chce zakupić nadwyżek energii z OZE ze względu na małe moce mikroinstalacji (limit do 50 kW). Niewiele więc spółek obrotu jest zainteresowanych taką formą działalności. Ale nie AVIA Solar, która odkupuje energię z mikroinstalacji produkujących energię ze słońca, oferując atrakcyjny model rozliczeniowy, konkurencyjny w stosunku do propozycji oferowanych przez sprzedawców zobowiązanych z urzędu.

Odkup energii przez AVIA Solar w trzech krokach

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą nadmiaru energii z fotowoltaiki, wykonaj 3 proste kroki:

  1. Skontaktuj się z AVIA Solar i podaj roczną produkcję energii z instalacji,
  2. Zaakceptuj przedstawione warunki cenowe i model zmian sprzedawcy energii,
  3. Poczekaj na pierwsze rozliczenie.

Przekonaj się, co AVIA Solar może zrobić dla Twojej instalacji.