Dofinansowanie do fotowoltaiki – ruszył nabór do 3. edycji programu Mój Prąd!
Homepage / Aktualności / Dofinansowanie do fotowoltaiki – ruszył nabór do 3. edycji programu Mój Prąd!

Ogólnopolski program Mój Prąd to forma dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jego głównym założeniem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program jest dużym wsparciem rozwoju energetyki prosumenckiej – szczególnie dla segmentu mikroinstalacji. Nabór wniosków do edycji 3.0 już ruszył. Sprawdź szczegóły.

Kolejna edycja programu Mój Prąd to szansa na uzyskanie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej w 2021 roku. Kto może z niego skorzystać?

Program skierowany jest do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby (budynki mieszkalne), czyli tak jak było to w dotychczasowych edycjach programu. O dofinansowanie można ubiegać się wówczas, gdy wydatki na fotowoltaikę poniesione zostały od 1 lutego 2020 roku, a instalacja nie została zakończona przed tą datą. Dodatkowo ważne jest, aby:

  • zawarta była kompleksowa umowa z dystrybutorem energii,
  • przydomowa elektrownia była podłączona do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Tegoroczny nabór wniosków ruszył 1 lipca, a zakończenie planowane jest do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu. O dofinansowanie można ubiegać się wówczas, gdy wydatki na fotowoltaikę poniesione zostały od 1 lutego 2020 roku, a instalacja nie została zakończona przed tą datą.

Program Mój Prąd 3.0 ukierunkowany jest jedynie na instalacje fotowoltaiczne. Wsparcie mogą uzyskać osoby, które zamontowały fotowoltaikę o mocy od 2 do 10 kW na budynkach mieszkalnych. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej nie będzie finansowana.

Wysokość dotacji na fotowoltaikę w tym roku wynosi maksymalnie 3000 zł. Jednocześnie kwota ta nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, natomiast koszty inwestycji, które nie zostały nią pokryte, mogą zostać odliczone od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Według zasad programu osoba, który otrzyma dotację ma obowiązek korzystać z instalacji przez co najmniej 5 lat od daty wypłaty dofinansowania. Należy również pamiętać, że wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej – w formie papierowej nie zostanie przyjęty. Informacja o rozpatrzeniu wniosku będzie przesłana na adres e-mail.

Nie zwlekaj z instalacją paneli fotowoltaicznych – Mój Prąd cieszy się ogromnym zainteresowaniem, dlatego ważne jest, aby instalacje montowane i podłączane były w jak najszybszym czasie.

Szczegóły programu i wnioski dostępne są na stronie: https://mojprad.gov.pl.